O nás

Spoločnosť GALLO, s.r.o. je rodinná firma. Už niekoľko generácií sa v rodine Gallo venuje starému poctivému remeslu – tesárstvu. Je to tradičný sposôb opracovávania drevnej guľatiny najmä na stavebné a konštrukčné účely. Konštrukčné prvky potom slúžia na výstavbu drevených stavieb, strešných krovov a striech, ďalších stavebných prvkov a iných výrobkov. Dnes sa už samozrejme navrhuje a vyrába pomocou počítačov a moderných obrábacích strojov. A s pomocou generáciami odovzdávaného fortiela, ale aj vysokoškolského technického vzdelania.
V súčasnosti sa remeslu venuje už štvrtá generácia rodiny Kuzma / Gallo.

História rodinnej tradície

Tesársku rodinnú tradíciu založil v medzivojnovom období minulého storočia dedo Jozef Kuzma. Neskôr, v 60.rokoch, sa k nemu pridal aj jeho zať – otec Jakub Gallo. Pracoval ako vedúci tesarskej čaty, vytyčoval a viedol tesárske práce, spolupracoval s projektantami. Jeho práca je zhmotnená najmä v Trenčíne: Stredná priemyselna škola stavebná, obchodný dom Prior, administratívna budova Keramoprojekt, a jeho okolí: hotel Jalta Trenčianske Teplice. Nemožno nespomenúť stovky striech rodinných domov.

Súčasnosť

Novodobá éra rodinného tesárstva Gallo začala krátko po revolúcii v roku 1990, keď ďalší člen rodiny – syn Jakuba, Ing. Ľubomír Gallo, začal podnikať ako živnostník. V roku 1993 pretransformoval podnikanie na rodinnú firmu GALLO, s,.r.o. a dodnes je predákom firmy. Spolu s ním podnikali aj jeho bratia Pavol a Milan.
Po roku 2005 sa spoločnosť venuje už len práci s drevom. Dnes v rodinnej tradícií pokračuje aj syn konateľa firmy – Martin Gallo.

Hlavnou činnosťou firmy je výstaba nových a rekonštrukcia starých, aj historických, šikmých striech a strešných konštrukcií rôznych veľkostí a tvarov. Pôsobíme na území západného Slovenska. Všade tam, kde nás potrebujú naši zákazníci. Novopostavené a opravené zrekonštruované strechy našou spoločnosťou možno rátať na stovky. Výkladnou skriňou našej práce je aj zložitá strecha hotela Elizabeth v Trenčíne, ktorú sme kompletne zrekonštuovali v roku 2011.

komlexná rekonštrukcia strechy hotel Elizabeth Trenčín (bývalý hotel Tatra): nový strešný krova nová plechová krytina - rok 2011
rekonštrukcia strechy hotel Elizabeth Trenčín (bývalý hotel Tatra), komplexná výmena krovu a plechová krytina – 2011