Každý kto stavia prípadne rekonštruuje strechu stojí pred otázkou akú krytinu si mám vybrať? Dnes je výber krytín veľmi široký a pre laika je ťažké zorientovať sa a vybrať si.

Jednotlivé typy krytín majú svoje klady a samozrejme aj zápory. Čo je dôležité, že nie každý typ krytiny je vhodný pre každý typ strechy, sklon strechy, či nadmorskú výšku. Rolu hrá aj tradícia a história architektúry miesta stavby. Pri výbere krytiny je nutné rešpektovať odporúčaniavýrobcu ohľadom sklonu strechy a spôsobu jej montáže.Rôzne krytiny používajú rôzne pracovné a technologické postupy. Napríklad rozstupy lát, či prípadne plné debnenie, čo závisí od sklonu a typu strechy. Aj upevnenie je pre rôzne krytiny odlišné.

Pri výbere krytiny zvažujte tieto kritéria:

 • sklon strechy
 • záruka krytiny
 • odolnosť krytiny
 • potreba údržby krytiny
 • hmotnosť krytiny
 • cena krytiny (a potrebných doplnkov ku krytine, ale aj cena prislúchajúceho podkladu pre danú krytinu)
 • vzhľad a farba krytiny

Podrobnejšie priblížime aspoň 3 kritériá.

Sklon strechy
Sklon strechy určuje, aký typ krytiny je možné použiť na pokrytie strechy. Je to uhol medzi vodorovnou rovinou a sklonom strechy. Bezpečný sklon strechy pre každú krytinu definuje jej výrobca. Dodržanie bezpečného sklonu zabezpečí zabránenie prenikania vody pod krytinou. Nielen dopadajúcej a odtekajúcej, ale aj vetrom hnanej vody. Preto treba bezpodmienečne dodržiavať odporučenia a pravidlá montáže výrobcu krytiny.
Bežné bezpečné sklony pre štandardne používané typy krytín:

 • keramické a betónové krytiny: od 22°
 • plechové krytiny: od 8°
 • AKÉ KRYTINY SÚ OD ?: od 7°
 • asfaltové šindle s bitúmenom: od 15°
 • bridlica
 • drevený šindeľ

 

Potreba údržby
Relatívne bezúdržbové sú škridlové plastové krytiny a bridlica. Podobne su na tom aj plechové, ale len ak to zaručuje ich materiál (hliník, titán), je dodržaná hrúbka materiálu a antikorózna úprava je kvalitná (žiarové pozinkovanie). Potom vedia naozaj vydržať roky. Nie je však výnimkou, že lacná plechová krytina už 1-2 roky od montáže hrdzavie. O tom ale inokedy.

Najbežnejšie keramické a betónové krytiny majú dnes produkty so špeciálnymi povrchovými úpravami (glazúry, engoby), ktoré majú za úlohu zabraňovať, alebo aspoň odďaľovať nástup nárastov nečistôta zachytávaniu sa rias, machov a lišajníkov.

stara stecha prerastena machom

S najväčšou potrebou a pravidelnosťou údržby musíte počítať pri krytinách z prírodných materiálov (drevo, slama). U nich pri údržbe nepôjde len o vzhľad krytiny, ale aj o ochranu a ošetrenie proti škodcom, ktorú by prírodný materiál mohli napadnúť.

Cena krytiny
Cena je vždy veľmi dôležitým kritériom. Rozhodne by však nemalo byť jediné.
Myslite na to, že cena krytiny je len časťou celkovej ceny za strechu. Lacná krytina neznamená, že aj celková cena strechy bude nízka. Šikovný tiež obchodník rýchlo a ľahko doženie svoj malý zisk z nízkej jednotkovej ceny základnej krytiny na cene tvaroviek a doplnkov. Celkovú cenu strechy zvyšuje členitosť strechy alebo potreba plného debnenia pri niektorých typoch krytín.

clenita komplikovana strecha

Cenu, funkčnosť, dlhú životnosť aj konečnú cenu za strechu ovplyvňuje napríklad vodeodolné naprojektovanie detailov a ich precízne prevedenie odborníkom, aby strecha bola uzatvoreným funkčným systémom.