Ponuka strešných krytín je veľmi rozmanitá. Pokúsime sa jednoducho zhrnúť možnosti a základne porovnať jednotlivé typy strešných krytín.

Keramické a betónové škridly
Krytiny s vyššou hmotnosťou a vyššími nárokmi na nosnosť krovu, ale veľkou tradíciou na našom území. V ponuke je veľké množstvo maloplošných aj veľkoplošných škridiel. Sú vhodné pre strechy s minimálnym sklonom 20° resp. 23°, výnimočne pre menšie sklony (od 15°, nevýhodou je ale cena a nutnosť plného debnenia). 
Výhody:
veľký výber tvarov, farieb a povrchových úprav a široký sortiment doplnkov.Nevýhody:
vyššia hmotnosť krytiny,
a tým aj väčšie nároky na nosnosť krovu,
časom menia svoj vzhľad, prichytávajú sa na nich nečistoty a zarastajú machom (čiastočne to riešia špeciálne povrchové úpravy)

Plechové krytiny 
Sú ľahké, majú 1/10 až 1/20 hmotnosti bežných tažkých krytín a preto sú vhodné na novostavby i na rekonštrukcie starších domov, čo ušetrí náklady na spevňovanie krovu. Bezpečný sklon strehcy je od 8°. Systémy kladenia sú rôzne: skladané, falcované, so zaklápacím systémom alebo v tvare šablón.
Skladané krytiny imitujú škridlové krytiny a jednoducho sa kladú. Falcované krytiny vyžadujú odbornejšiu pokládku klampiarom, z hľadiska bezpečnosti sú pri dodržaní technologického postupu kladenia rovnocenné s ostatnými typmi kratin. Ak strechu odtrhne vietor, môže za to človek …
Existujú kvalitatívne rozdielne materiály: hliník, zinok legovaný meďou, titán, titánzinok nepotrebujú údržbu, resp. obnovu náteru. Hliník vytvára prirodzenú vrstvu oxidu, ktorá chráni proti korózii (aj proti bitúmenovej korózii t.j. možno ho klásť i na asfaltové lepenky). Ani meď ako strešná krytina nevyžaduje žiadnu údržbu. Pozinkované plechy spájajú vlastnosti ocele s ochranným účinkom zinkovej vrstvy proti korózii. Problémom môže byť nekvalitné pozinkovanie.
Výhody:
malá hmotnosť krytiny,
nízke nároky na nosnosť krovu,
dlhá životnosť,
od sklonu strechy 8°,
veľký výber tvarov, farieb a povrchových úprav a široký sortiment doplnkov.
Nevýhody:
pri nesprávnej pokládke neodolá veľkému vetru,
rôzna hrúbka a kvalita plechov a protikoróznej ochrany,
potreba plného debnenia alebo OSB dosiek,
vyššia cena pri kvalitneších plechoch a kvalitnejšej protikoróznej ochrane.

Pri výstavbe plechových krytín sa nesmú kombinovať rôzne kovové materiály. Nevhodná kombinácia kovových prvkov spôsobí elektrolytickú koróziu a prekvapivo kovové prvky ani nemusia byť v priamom kontakte. Určitý kombináciám materiálov stačí iba to, že zrážková voda kvapká z jedného materiálu na iný. Takáto nesprávna kompinácia napríklad dokáže zničiť meď za 10 rokov.

Bridlica
Vzhľad bridlice je rôznorodý podľa lokality a aj polohy v ťažobnom ložisku. Farba je sivá až sivočierna. Krytina z bridlice sa ľahko prispôsobuje, opracováva osekávaním, preto je vhodná na pokrývanie členitých striech. Dodáva sa v opracovaných tvaroch, ktore umožňujú rozmanité spôsoby kladenia resp. krytia: stúpajúce rady s jednoduchým krytím (staronemecké, šupinovité moravské krytie a krytie s oblúkovými rezmi), stúpajúce rady s dvojitým krytím (staronemecké dvojité krytie), vodorovné rady s jednoduchým krytím (krytie šesťuholíkom), vodorovné rady s dvojitým krytím (pravouhlé dovité krytie). Kladie sa na drevené debnenie. Má veľmi dlhú životnosť, až 200 rokov.
Výhody:
výnimočný až exkluzívny vzhľad,
pre veľmi zložité strechy,
extrémne dlhá životnosť
Nevýhody:
pracnost,
obmedzenie prác v chlade (bridlica je v chlade krehká)

Asfaltové šindle s bitúmenom 
Sú to pásy rôznych tvarových šablón s farebným posypom a samolepiacim pruhom na spodnej strane. Kladú sa na debnenie alebo OSB dosky, ktoré je nutné v niektorých prípadoch doplniť taviteľným pásom. V ponuke sú viaceré farby, ktoré dávajú strechám jedinečný vzhľad. Takáto strecha má životnosť približne 15-20 rokov, rozhodujú však podmienky konkrétnej lokality a kvalita práce, ako aj samotné šindle. Alternatívou je samolepiaci bitúmenový šindeľ. Odporúčaný sklon strechy je od 15°. 
Výhody:
jednoduchá montáž,
nižšia hmotnosť na meter2
Nevýhody:
nízka životnosť,
neda sa montovat pri vysokych teplotach,
likvidacia odpadu (nebezpečný odpad). 

Plastové krytiny (škridle)
D………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výhody:
malá hmotnosť krytiny,
nízke nároky na nosnosť krovu,
dlhá životnosť,
Nevýhody:
potreba plného debnenia,
je rozbitná a málo odolná živlom

Drevený šindeľ
Dnes skôr historická krytina sa vyrába najmä štiepaním, ktoré nepoškodzuje drevné vlákna. 
Šindeľ má potom dlhšiu životnosťako pílený. Je však za vyššiu cenu pre veľký podiel ručnej práce. Drevo mení vplyvom slnka, vody a ďalších živlov svoj povrch, farbu i štruktúru. Pre dlhú životnosť je potrebná správna voľba dreviny, impregnácia, ale aj pravidelná údržba.
Výhody:
výnimočný vzhľad,
Nevýhody:
častá údržba